Om Konservativa Förbundet

Konservativa Förbundet är en riksomfattande ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation och diskussionsklubb för sympatisörer till konservatismen, med vilket här förstås den tredje huvudideologi jämte liberalismen och socialismen och vars idébildning har skett i Edmund Burkes (1729-1797) efterföljd. Konservativa Förbundet ämnar agera som ett samlingsforum för alla som anser sig själva vara konservativa, oavsett partipolitisk anknytning. En plats där konservativa kan ha förutsättningslösa möten över partilinjerna.

Konservativa Förbundet bildades 2011 och är uppbyggt av en riksorganisation med distrikt och universitetsföreningar. Distrikten är organiserade länsvis, medan universitetföreningarna bedriver verksamhet i form av medlemsmöten och opinionsbildning på enskilda lärosäten.

Konservativa Förbundet leds sedan 2019 av Julian Kroon.

Förbundets verksamhet

Konservativa Förbundet erbjuder ett forum för konservativ debatt, förkovran och umgänge med högt i tak.

Förbundets medlemsverksamhet bedrivs av distrikts- och universitetsföreningar genom bland annat talarkvällar. Dit bjuds makthavare, opinionsbildare, forskare och politiker in för att ge sin bild av aktuella händelser, och där medlemmar ges möjlighet att diskutera med de inbjudna gästerna.

Förbundet bedriver även en utåtriktad verksamhet i syfte att sprida konservativa värderingar och bidra till den konservativa idéutvecklingen i Sverige med särskilt fokus på landets lärosäten.

Kontakta oss

Förbundsordförande Julian Kroon

0723222046

[email protected]
konservativaforbundet.se

Lämna ett meddelande