Om Konservativa Förbundet

Konservativa Förbundet är ett partipolitiskt obundet studentförbund som bedriver sin verksamhet i Edmund Burkes anda. Förbundet är ett samlingsforum för alla som anser sig själva vara konservativa, oavsett partipolitisk anknytning. En plats där konservativa kan ha förutsättningslösa möten över partilinjerna.

Konservativa Förbundet bildades 2011 och är idag ett av Sveriges största politiska studentförbund. Utöver att vara en av landets största idéforum och opinionsbildare för konservatism utgör vi en språngbräda för politiska talanger. Många av våra medlemmar går vidare till att arbeta inom media och som tjänstemän i bland annat Sveriges riksdag.

Förbundet består av en riksorganisation med distrikt och universitetsföreningar. Distrikten är organiserade länsvis, medan universitetsföreningarna finns på enskilda universitet och högskolor.

Konservativa Förbundet leds sedan 2019 av Julian Kroon.

Förbundets verksamhet

Konservativa Förbundet erbjuder ett forum för konservativ idédebatt, förkovran och umgänge med högt i tak.

Förbundets medlemsverksamhet bedrivs av distrikts- och universitetsföreningar genom bland annat talarkvällar. Dit bjuds makthavare, opinionsbildare, forskare och politiker in för att ge sin bild av aktuella händelser, och där medlemmar ges möjlighet att diskutera med de inbjudna gästerna.

Förbundet bedriver även en utåtriktad verksamhet i syfte att sprida konservativa värderingar och bidra till den konservativa idéutvecklingen i Sverige med särskilt fokus på landets lärosäten.

Lär känna förbundsstyrelsen!

Kontakta oss

Förbundsordförande Julian Kroon

0723222046

[email protected]
konservativaforbundet.se

Lämna ett meddelande