Konservativa Förbundet presenterar stolt sin första rapport, där flera förslag för att stärka universitetens kvalitet framförs. En strikt meritokrati, stärkt yttrande- och åsiktsfrihet, samt en satsning på svenska elituniversitet är några av de propositioner som föreslås.

För att säkerställa att Sverige fortsätter vara en kunskapsnation med högt välstånd, så är en genomtänkt högskolepolitik avgörande.

Sveriges universitet och högskolor håller en hög kvalitet, men på senare tid så har den vetenskapliga produktiviteten avtagit och den akademiska friheten försvagats, bl.a. som ett resultat av en politisering av utbildningsväsendet och en framväxande skrämselkultur.

Författaren till rapporten Nio punkter för en konservativ högskolepolitik är Johannes Norrman, jurist, redaktör för Konservativ debatt, vinnare av juridik-SM, och styrelseledamot för Konservativa Förbundet.

Du kan läsa Nio punkter för en konservativ högskolepolitik här.